Povinné informace o zprostředkovateli

Povinné informace o pojišťovacím zprostředkovateli dle § 88 zákona č. 170/2018 Sb. o distribuci pojištění a zajištění

VERZE KE STAŽENÍ (PDF)  

§ 88, odst. 1 a)

Samostatný zprostředkovatel:

Obchodní firma:

IS Group, spol. s r.o.

IČ:

27591107

Adresa/ sídlo:

Okružní 2162, Nymburk 28803

Jednající osoba:

Robert Harlas, jednatel společnosti

Kontaktní telefon:

+420 725/818387

Kontaktní e-mail:

info@isgroup.cz

Odpovědný zástupce právnické osoby:

Robert Harlas

Zápis v OR:

Oddíl C vložka114686 vedená u Městského soudu v Praze

Předmět podnikání:

Pojišťovací agent, Pojišťovací makléř

Jménem samostatného zprostředkovatele jednají se zákazníkem přímo: pracovníci, jejichž jméno je uvedeno v Záznamu z jednání a taktéž vázaní zástupci, jejichž seznam je uveden na webových stránkách České národní banky (dále jen ,,ČNB“)

https://apl.cnb.cz/apljerrsdad/JERRS.WEB10.VIZITKA?p_lang=cz&p_SEQ_ID=1294397&p_VER_ID=1000&p_DATUM=21.02.2019&p_ROL_KOD=

v oddíle vázaný zástupce samostatného zprostředkovatele

§ 88, odst. 1 b)

Samostatný zprostředkovatel je evidován v registru pojišťovacích zprostředkovatelů vedeném u ČNB. Ověření zápisu v registru je možno provést na webových stránkách ČNB

https://apl.cnb.cz/apljerrsdad/JERRS.WEB09.DIRECT_FIND_RESPONSE

§ 88, odst. 1 c) d)

Informace o způsobech vyřizování stížností zákazníků:

Stížnost na pojišťovacího zprostředkovatele lze podat jednateli společnosti Robertu Harlasovi, a to na e-mail: harlas@isgroup.cz či písemně na adresu: IS Group, spol. s r.o. Okružní 2162, Nymburk 28803, popřípadě na Českou národní banku.

Postup pro podání žaloby na pojišťovacího zprostředkovatele:

Žalobu na pojišťovacího zprostředkovatele lze řešit podle občanského soudního řádu či mimosoudně prostřednictvím České obchodní inspekce (smlouvy neživotního pojištění) a Finančního arbitra (smlouvy životního pojištění).

§ 88, odst. 1 e)

Pojišťovny, pro které jsme oprávněni zprostředkovávat pojištění jsou uvedeny na webových stránkách ČNB

https://apl.cnb.cz/apljerrsdad/JERRS.WEB10.VIZITKA?p_lang=cz&p_SEQ_ID=1294397&p_VER_ID=1000&p_DATUM=21.02.2019&p_ROL_KOD=

v oddíle Pojišťovny

§ 88, odst. 1 f)

Pojišťovací zprostředkovatel nemá přímý nebo nepřímý podíl na hlasovacích právech a kapitálu žádné z pojišťoven.

§ 88, odst. 1 g)

Žádná pojišťovna ani osoba ovládající pojišťovnu nemá přímý nebo nepřímý podíl na hlasovacích právech a kapitálu pojišťovacího zprostředkovatele.

§ 88, odst. 1 h)

Na žádost zákazníka samostatný zprostředkovatel, nebo vázaný zástupce sdělí způsob svého odměňování vztahující se k sjednávanému pojištění.

 

§ 88, odst. 1 i)

Samostatný zprostředkovatel je odměňován pojišťovnou, u které je pojištění sjednáno, vázaný zástupce je odměňován samostatným zprostředkovatelem.

§ 88, odst. 1 j)

Samostatný zprostředkovatel nepřijímá odměnu hrazenou přímo zákazníkem.