Vyřizování stížností a řešení sporů

Vyřizování stížností a řešení sporů

Stížnost na pojistitele či zprostředkovatele lze uplatnit písemně ( poštou, nebo mailem ), telefonicky anebo osobně na kterémkoli obchodním místě pojišťovny. Není-li pojistník, pojištěný nebo oprávněná osoba spokojena se stanoviskem pojistitele ke stížnosti, může stížnost postoupit České národní bance ( www.CNB.cz )

Spory s pojistitelem lze řešit soudně nebo mimosoudně. V případě soudního řešení sporu lze návrh na rozhodnutí sporu uplatnit u příslušného soudu. Mimosoudně lze návrh na rozhodnutí sporu v případě neživotního pojištění podat České obchodní inspekci ( www.COI.cz )nebo kanceláři ombudsmana České asociace pojišťoven ( www.ombudsmancap.cz ). V případě životního pojištění finančnímu arbitrovi ( www.finarbitr.cz )

V případě smluv uzavřených online je možné využít také platformu pro řešení spotřebitelských sporů, která je dostupná na stránkách http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

Mailem nás můžete kontaktovat na stiznosti@isgroup.cz.