Whistleblowing

Zákon č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů 

V souvislosti se zněním zákona č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů (dále „ZOO“), který stanovuje pravidla podávání, přijímání a vyřizování oznámení o možném protiprávním jednání ve společnosti prostřednictvím vnitřního oznamovacího systému společnosti a vnějších oznamovacích systémů, dále upravuje práva a povinnosti oznamovatelů možného protiprávního jednání (whistleblowerů) a dalších osob, společnost IS GROUP, spol. s r.o. (dále „Společnost“) zřídila e-mailovou adresu: harlasova@isgroup.cz, na kterou lze v předmětných případech elektronicky zaslat zprávu. Pro písemný kontakt je určena adresa Společnosti: IS GROUP, spol. s .r.o., Okružní 2162, Nymburk 28803.